Veiledning - Det flerkulturelle samfunn

Vi lever i et samfunn hvor mennesker fra ulike kulturer deltar, i større eller mindre grad. Nøkkelen til om dette "kulturelle felleskapet" skal lykkes er integrering og inkludering. Artilkene under dette temaet forsøker å belyse noen av de utfordringene vi som samfunn står ovenfor i møte med nye etniske grupper.

Temaet kan være et fint utgangspunkt for diskusjon og grupperabeid. 

Spørsmål som kan tas opp er f.eks.:

- Hva forbinder elevene med "Et flerkulturellt fellesskap".

- I forhold til for 20 år siden mottar Norge i dag atskillig flere innvandrere fra fremmedkulturelle land. Hva kan gjøres for å integrere disse bedre?

- Ønsker elevene å lære mer om fremmede kulturer? Hva vet de f.eks. om den pakistanske kulturen?

- Er det noen fremmedkulturelle elever i klassen? Hvordan føler de at de er blitt integrert?

- I artiklene peker vi på det positive ved å stå med en fot den norske kulturen og med den andre i mødrekulturen. Hvordan kan dette være positivt?