Trondhjems Mekaniske Verksted

(Trykk på bildet for full størrelse)

Hygiene

Hører til Hygiene

Hygiene er et tema som kan brukes på mange måter og i flere sammenhenger i undervisningen.

Når man skal arbeide med hygiene som tema i skolen, blir det oftes i forhold til fag som kroppsøving og mat og helse. Det som da faller bort er gjerne deler av den offentlige siden, og ikke minst de mørke sidene av hygiene.

Hygiene har både en personlig og en offentlig side. Begrepet knytter renhold og sunnhet til individet og til samfunnet. Når vi snakker om personlig hygiene, innebærer det god hygiene i forhold til kropp, klær, hus og mat. Offentlig hygiene innebærer for eksempel kontroll av matvarer, drikkevann og renovasjon, renhold av offentlige steder og bygninger samt forebygging av epidemier.

Når det gjelder de nevnte mørke sider av temaet hygiene, snakker vi om arvehygiene og rasehygiene. Emner som rasehygiene er gjerne knyttet til undervisning om 2. verdenskrig, men favner bredere enn nazistenes holdninger og har hatt en større relevans her hjemme både før og etter krigen. At man valgte vekk de svake og utstøtte i samfunnet ved hjelp av tvangsplassering og tvangssterilisering var vanlig, kanskje spesielt i tiårene før 2. verdenskrig.

De kildene og artiklene vi har her på Kildenett kan godt brukes i samfunnsfag- og historieundervisningen - også utenom 2. verdenskrig. Vi har i tillegg koplinger til temaer under Krig, samt til andre artikler og kilder på andre temaer som Lov og Rett, og Skole og folkeopplysning. Det viser at både personlig hygiene, offentlig hygiene og rasehygiene ikke er begrenset, men dekker et stort område.

Spørsmål det kan jobbes med i forbindelse med dette temaet:
* Hva tenker elevene på når de hører ordet hygiene?
* Hvorfor er det viktig med personlig hygiene?
* Hva er offentlig hygiene? Hvilke scenarier kan vi skape ut i fra en tanke om at offentlig hygiene ikke eksisterte?
* I hvilke situasjoner har myndighetenes rolle vært viktig i forhold til hygienetiltak? Her kan man bruke både akutte situasjoner eller nylige saker som elevene selv husker og sette de inn i en historisk sammenheng.
* Rasehygiene i verden og hjemme. Hvordan reagerer elevene når de får høre om den politikken som ble ført blant annet når det kommer til tvangssterilisering i Norge?
* Rase- og arvehygiene i forskjellige land og til forskjellige tider. Sammenlikning og diskusjon.